Real time web analytics, Heat map tracking

Функції Ємільчинської районної державної адміністрації

Функції Ємільчинської районної державної адміністрації

Апарат Ємільчинської районної державної адміністрації

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

Правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, подання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

Детальніше

Сектор екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18
Основними  завданнями сектору  екології, природних ресурсів, енергетики та цивільного захисту Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природніх ресурсів;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

Детальніше

Служба в справах дітей

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

-розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх;
-забезпечення профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень;
-участь у правовому вихованню неповнолітніх, інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку;
-спільно з відділом освіти сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх.

Детальніше

Сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

-реалізація державної політики в сфері містобудування та архітектури;
-підготовка висновків щодо розміщення, будівництва та реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів;
-розроблення та видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань на проектування,
- будівництво, реконструкцію, реставрацію споруд, благоустрій територій;
-здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, ведення містобудівних
кадастрів населених пунктів;
-забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства району;
-аналіз стану , координація діяльності суб’єктів господарювання, що надають житлово- комунальні послуги населенню та організаціям;
-забезпечення додержання законодавства у сфері ЖКГ, державних стандартів, норм і правил, здійснення контролю за їх виконанням;
-забезпечення контролю за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів
комунального господарства незалежно від форм власності.

Детальніше

Архівний сектор

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Військова, 9

-здійснення контролю за зберіганням документів Національного архівного фонду, ведення діловодства на підприємствах, в установах, організаціях; забезпечення поповнення архівного фонду документами місцевого походження, їх реєстрації, обліку, зберігання та використання.

Детальніше

Відділ фінансів

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Горького, 9

-участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналіз і визначення тенденцій
розвитку його фінансової бази та врахування їх при складанні районного бюджету;
-організація виконання районного бюджету по доходах і видатках;
-забезпечення надходжень до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного
витрачання бюджетних коштів;
-здійснення фінансування підприємств та господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, інших заходів, що фінансуються відповідно до законодавства України з місцевих бюджетів.

Детальніше

Управління праці та соціального захисту населення

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Шевченка, 2

-забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону
праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення,соціальний захист населення;
-удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
-призначення та виплата соціальної допомоги, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива;
-участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку  соціального обслуговування за місцем їх проживання;
-забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

Детальніше

Відділ освіти, молоді, спорту та культури

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

-здійснення керівництва навчальними закладами, що належать до районної комунальної
власності;
-визначення потреби у навчальних закладах та внесення пропозицій щодо удосконалення
їх мережі;
-контроль виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку;
-забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо
функціонування української мови як державної та сприяння задоволенню освітніх
запитів національних меншин;
-надання допомоги органам опіки і піклування;
-забезпечення захисту особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
-координація роботи навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та  вихованням дітей, організацію їх дозвілля, запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;
-організація харчування дітей у навчальних закладах, медичного обслуговування,
оздоровлення.

Детальніше

Центр надання адміністративних послуг

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

- Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 - Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністраторів.
- Забезпечення  надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Детальніше