Real time web analytics, Heat map tracking

Сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

-реалізація державної політики в сфері містобудування та архітектури;
-підготовка висновків щодо розміщення, будівництва та реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів;
-розроблення та видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань на проектування,
- будівництво, реконструкцію, реставрацію споруд, благоустрій територій;
-здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, ведення містобудівних
кадастрів населених пунктів;
-забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства району;
-аналіз стану , координація діяльності суб’єктів господарювання, що надають житлово- комунальні послуги населенню та організаціям;
-забезпечення додержання законодавства у сфері ЖКГ, державних стандартів, норм і правил, здійснення контролю за їх виконанням;
-забезпечення контролю за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів
комунального господарства незалежно від форм власності.

ПОЛОЖЕННЯ
про  відділ  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Відділ містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Ємільчинської районної державної адміністрації утворюється головою Ємільчинської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Ємільчинського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

2. Відділ є самостійним структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту містобудування, архітектури та будівництва та департаменту житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами департаменту містобудування, архітектури та будівництва та департаменту житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, а також цим положенням.

4. Основним завданням діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики у сферах містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства на території району.

5. Для виконання завдань, покладених на відділ, у його складі можуть формуватись підрозділи за напрямами роботи, зокрема, з питань: містобудування, архітектури, містобудівного кадастру, будівництва, житлово-комунального господарства.

6. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі галузеві завдання:

6.1 У галузі містобудування та архітектури :

1) підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

4) здійснення моніторингу: реалізації схеми планування території району; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

5) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

6) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8) забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

9) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів ;

10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

11) координація діяльності: суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини; підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки ;

13) надання будівельного паспорту забудови земельної ;

14) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району ;

15) оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності ;

16) забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району ;

17) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області ;

18) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

19) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

20) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів ;

21) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

22) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

6.2 У галузі житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері ;

2) розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень ;

4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них ;

5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням ;

6) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

7) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово - комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу ;

8) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

9) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

10) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

11) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

12) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду.

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період ;

4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

5) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

6) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів населених пунктів тепловою енергією;

7) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 № 352, та відповідних регіональних програм;

8) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

2) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

3) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання ;

4) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

5) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам ;

7) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

2) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

3) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

5) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення;

6) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах району;

7) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

8) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на території району державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

6.3 У галузі будівництва:

1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення відділу розпорядником коштів за програмою);

2) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового;

3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;

4) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

8) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

9) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

10) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

11) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

12) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах району, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно- вишукувальних робіт тощо.

6.4 Відділ здійснює інші повноваження :

1) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

3) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

4) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

8) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

9) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

10) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

11) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

12 ) забезпечує захист персональних даних.

7. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділі у відповідності до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07. 2011 р. № 108 та зареєстрованого у Мін’юсті України 22.07.2011 р. за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

 

8. Структурний підрозділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із першим заступником голови райдержадміністрації та керівниками департаменту містобудування, архітектури та будівництва та департаменту житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації.

11.Начальник відділу відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

У межах закону начальник відділу може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території району.

12. Начальник відділу :

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці ;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу.

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

15) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу ;

17) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

14. Начальник відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою місцевої держадміністрації за поданням начальника відділу .

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

17. Відділ має статус юридичної особи, має самостійний баланс, рахунок, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. Юридична адреса відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Ємільчинської районної державної адміністрації: 11201 вул.Леніна,18 ; смт.Ємільчине Житомирської області.