Real time web analytics, Heat map tracking

Розподіл обов'язків

Обов'язки голови районної державної адміністрації

1) Очолює району державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень. Формує її склад. У межах бюджетних асигнувань, виділених на її утримання, визначає структуру райдержадміністрації.

Детальніше

Обов'язки першого заступника голови районної державної адміністрації

1) Згідно із законодавством виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності або неможливості виконання їх з інших причин.

Детальніше

Обов'язки заступника голови районної державної адміністрації

1) Забезпечує реалізацію державної політики в галузі агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового та водного господарства, продовольчої безпеки регіону.

Детальніше

Обов'язки керівника апарату районної державної адміністрації

1) Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог положення про апарат адміністрації, регламенту роботи адміністрації. Здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення його діяльності.

Детальніше

Натисніть на посилання для ознайомлення із положенням:

Про розподіл обов’язків між т.в.о. голови, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації