Real time web analytics, Heat map tracking
29
листопада
2019

Управління фінансів Ємільчинської райдержадміністрації інформує

На даний час управління фінансів Ємільчинської райдержадміністрації проводить  роботу по формуванню проекту районного бюджету на 2020 рік.

При плануванні дохідної частини районного бюджету враховуються норми Бюджетного та Податкового кодексів України та основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, а саме:

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд. гривень

4551,7

 

5069,9

5617,3

 

Валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання, відсотків

103,3

103,8

104,1

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотків

108,4

108,0

106,1

При складанні проекту районного бюджету на 2020 рік в частині видатків та кредитування буде враховано положення пункту 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом.

При розрахунках показників видатків будуть враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

З 1 січня року (гривні)

Ріст до попереднього року (відсоток)

 

4723

13,2

 

5003

5,9

 

5290

5,7

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня року (гривні)

 

 2102

 

 

2270 

 

 

2445

 

 Ріст до попереднього року (відсоток)

 9,4

8,0 

7,7 

У 2020-2022 роках  прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2020-2022 роки. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року. Прожитковий мінімум становитиме:

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

В розрахунку на місяць:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

 

2027

2118

2189

 

2189

2288

2358

 

2358

2464

2530

Для основних соціальних і демократичних груп населення:

дітей віком до 6 років:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

дітей віком від 6 до 18 років:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

працездатних осіб:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

осіб, які втратили працездатність:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

 

 

 1779

1859

1921

 

2218

2318

2395

 

2102

2197

2270

 

1638

1712

1769

 

 

1921

2007

2069

 

2395

2503

2579

 

2270

2372

2445

 

1769

1849

1905

 

 

 

 2069

2162

2220

 

2579

2695

2767

 

2445

2555

2633

 

1905

1991

2044

 

 

 

 

 

При складанні проекту районного  бюджету в першочерговому порядку буде враховуватися потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними коштами.

Міністерством фінансів України  на 2020 рік надано обсяги міжбюджетних трансфертів районному бюджету Ємільчинського району, передбачених статтею 97 Бюджетного кодексу України, в наступних розмірах:

– освітня субвенція – 24 210,6 тис.грн.;

– медична субвенція –  1 446,0 тис.грн.;

– базова дотація –  7 681,8 тис.грн.

Слід зазначити, що загальний обсяг освітньої субвенції на 2020 рік обраховано виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної, зокрема, на підставі навчального навантаження  та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

Також доведено попередні обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік:

  • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного – 1 401,7 тис.грн.;
  • субвенція на надання державної підтримки особам з особливими  освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 92,4 тис.грн.,
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 126,1 тис.грн.;
  • субвенція на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 699,6 тис.грн.      ,
  • субвенція на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку – 321,2 тис.грн.

В категорії Новини