Real time web analytics, Heat map tracking

Кадрові питання

Кадрові питання

Національне агентство України з питань 
державної служби інформує:

Нормативно-правові акти з кадрових питань
Загальне законодавство України

Конституція України
Кодекс законів про працю України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Закон України «Про запобігання корупції"
Закон України «Про охорону праці»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Закон України «Про пенсійне забезпечення»
Закон України «Про  захист персональних даних»
Указ Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012 "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки"

Нормативно-правові акти, що регламентують:

- прийняття на державну службу та звільнення

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016р. №246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

Указ Президента України від 16.04.2010 р. № 542 «Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями»

- проходження державної служби

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016р. №306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016р. №229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби"

Наказ Національного агенства з питань державної служби від 03.03.2016р. №48 "Про затвердження Порядку стажування державних службовців"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.1993 р. № 1010 «Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування»

- навчання і підвищення кваліфікації

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 106 «Про затвердження положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Наказ НАДС від 19.04.2017 №86 " Про затвердження порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агенства України з питань дерханої служби"

- оплату праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 №500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

- відпустки і відрядження

Закон України «Про відпустки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03. 2016р. №231 "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"

- ведення кадрової документації

Наказ Нацдержслужби України від 05.08. 2016 №156 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 р. №301 «Про трудові книжки працівників»

Наказ Мінпраці, Мін’юсту  та Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р. № 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»

- питання нагород

Закон України «Про державні нагороди України»

Указ Президента України від 29.06.2001 р. № 476/2001 «Про почесні звання України»

Указ Президента України 19.02.2003 р. №138/2003 "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України"